Registar društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (NN 090/2013).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

4 privitaka

Poštovana gđo. Podgoršek,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, odnosno dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3. st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) svih informacija prepoznatih u Registru društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (NN 090/2013), u prilogu su se nalaze datoteke u csv i xlsx traženih registara na dan 27.10.2015.

Navedeni registri dostupni su i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznicama:
http://www.hanfa.hr/registar/20/drustva-...
http://www.hanfa.hr/registar/22/ucits-fo...

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovana,

hvala na dostavljenoj informaciji.

Također Vas molim link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org