Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Igor Valentin je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb kao dio skupine poslane na 21 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala (tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija, temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nrodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), molimo da nam, sukladno članku 18. stavku 3. Zakona, u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog dopisa, dostavite adresu Vašeg prebivališta.

U protivnom, zahtjev ćemo morati odbaciti, sukladno članku 20. stavku 2. Zakona.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
Službenik za informiranje

________________________________________
Šalje: Igor Valentin [[ZPPI #1940 email]]
Poslano: 11. rujan 2016 22:00
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavite Registar eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina za proizvodnju građevnog materijala, i Registar istražnih
prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala
(tehničko-građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka i ciglarske
gline), kojima raspolaže ovo tijelo javne vlasti.

Tražene informacije u obliku pogodnom za ponovnu uporabu dostavite
elektronskim putem odgovorom (reply) na ovu adresu.

Podsjećam da je oblik za ponovnu uporabu primjeren za ovakav
registar u tabličnom obliku npr. CSV, XLS, itd., ali nikako ne PDF
ili sken.

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1940 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje stre zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Na Vaš zahtjev i u roku nadopunjavam svoj zahtjev. Kućnu adresu pronađite niže, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Igor Valentin
[osobni podaci uklonjeni]

S poštovanjem,

Igor Valentin

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Obzirom da se Vaše prebivalište nalazi u USA, molimo Vas da, temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, dalje u tekstu: ZUP), u roku od 8 dana od zaprimanja ove obavijesti, odredite opunomoćenika za zaprimanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te da o istoj činjenici (ime, prezime, prebivalište opunomoćenika) obavijestite ovo javnopravo tijelo, a sukladno članku 37. stavku 1. ZUP-a, na broj spisa KLASA: 008-02/16-002/315.

Nakon što učinite isto, Vaš zahtjev će biti riješen u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

U protivnom, temeljem članka 37. stavka 2. ZUP-a , zahtjev ćemo morati odbaciti.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
Službenik za informiranje
________________________________________
Šalje: Igor Valentin [[ZPPI #1940 email]]
Poslano: 12. rujan 2016 19:42
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Re: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Registar eksploatacijskih polja i registar istražnih prostora mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Na Vaš zahtjev i u roku nadopunjavam svoj zahtjev. Kućnu adresu
pronađite niže, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

Igor Valentin
[osobni podaci uklonjeni]

S poštovanjem,

Igor Valentin

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Obzirom da je tijelo javne vlasti tražilo da imenujete opunomoćenika za zaprimanje pisama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, savjetujemo vam sljedeće:

1) Napišite žalbu radi uskrate Vašeg prava na informiranje jer se traži da imenujete opunomoćenika, iako želite odgovor putem emaila - dakle nema potrebe za poštanskom adresom u Hrvatskoj. Također držimo da bi Vam imenovanje opunomoćenika iziskivalo dodatne troškove što opet onemogućava Vaše pravo na informaciju.

Link na obrazac za pritužbu na primjenu zakona:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_pre...

2) Napišite odgovor tijelu u kojem imenujete opunomoćenika:

"Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, dalje u tekstu: ZUP) imenujem za opunomoćenika za zaprimanje pisama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na broj spisa KLASA 008-02/16-002/315: dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur., Povjerenica za informiranje, adresa: Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb."

Za: Branimir Lončar, Pristup informacijama gradonačelnika

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, dalje u tekstu: ZUP) imenujem za opunomoćenika za zaprimanje pisama s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na broj spisa KLASA 008-02/16-002/315, dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur., Povjerenica za informiranje, adresa Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Igor Valentin je ostavio/la bilješku ()

Stigao je odgovor Povjerenika za informiranje na pritužbu na primjenu zakona. U odgovoru Povjerenik navodi kako je Grad Zagreb pravilno primjenio ZUP u izostanku odredbi u ZPPI-u kada se rjesenje na zahtjev za ponovnu upotrebu treba dostaviti primatelju izvan Hrvatske te da primatelj treba imenovati opunomocenika za zaprimanje pismenih posiljaka ali ta osoba ne moze djelovati umjesto korisnika. Korisno znati!

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org