Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo financija, Zagreb.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Ministarstvo financija, Služba za infomriranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 25. rujna 2015. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Obavještavamo Vas da je navedeni zahtjev upućen unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija na nadležno postupanje te da će o istom tijelo javne vlasti odlučiti sukladno rokovima propisanima odredbom članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija
________________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #770 email]]
Poslano: 25. listopad 2015. 21:22
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka)

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #770 email]

Je li [MFIN e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/15-01/97
URBROJ: 513-03-05-15-2

MIROSLAV SCHLOSSBERG
e-mail: [ZPPI #770 email]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se
- obavijest, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je dana 25. listopada 2015. godine zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili sljedeće:

- „U elektroničkom obliku, pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.“

Nakon što je Službi za informiranje Ministarstva financija dostavljena informacija od nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice istoga tijela državne uprave, dajemo odgovor kako slijedi:

Registar neprofitnih organizacija ustrojen je 2009. godine u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 10/08, 7/09, 158/13, 1/14 i 44/14), i objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva financija. Zakon o neprofitnom računovodstvu (Narodne novine br. 121/14) propisuje obvezu objave Registra na internetskoj stranici Ministarstva financija i javnu objavu financijskih izvještaja putem Registra (članak 37. stavak 1.).

Navedeni se Registar može pretraživati po nekoliko parametara kao što su: OIB, matični broj, RNO broj i naziv za pojedinačnu pretragu. Traže li se podaci za više neprofitnih organizacija odjednom, potrebno je staviti oznaku zvjezdice u polje „Naziv neprofitne organizacije“, te se na taj način dobivaju podaci za sve u Registru neprofitnih organizacija upisane neprofitne organizacije. Napominjemo da se podaci u Registru mijenjaju dnevno, odnosno svakim novim upisom.

Nadalje Vas sukladno članku 23. stavku 1. toč. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) obavještavamo da je informacija javno objavljena, link: http://www.mfin.hr/hr/registar.npf

Ističemo kako predmetni Registar nije objavljen u otvorenom obliku te da nije dostupan putem Portala otvorenih podataka.

Naime, budući da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju u otvorenom obliku, isto u svrhu ponovne uporabe nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove iste ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe, a što je propisano člankom 27. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama

Slijedom navedenog, u ovome bi slučaju objava Registra neprofitnih organizacija u otvorenom obliku predstavljala za Ministarstvo financija nerazmjeran utrošak vremena te financijskih sredstava koja nisu planirana u proračunu za vrijeme privremenog financiranja.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Marina Mikulić Boss
________________________________________
Od: Informiranje
Poslano: 26. listopad 2015. 15:15
Prima: Miroslav Schlossberg
Predmet: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka)

Poštovani,

Ministarstvo financija, Služba za infomriranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 25. rujna 2015. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Obavještavamo Vas da je navedeni zahtjev upućen unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija na nadležno postupanje te da će o istom tijelo javne vlasti odlučiti sukladno rokovima propisanima odredbom članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija
________________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #770 email]]
Poslano: 25. listopad 2015. 21:22
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka)

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #770 email]

Je li [MFIN e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Informiranje,

ZA: Ministarstvo financija

Hvala vam na dostavi Rjesenja.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 25, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti
da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 12, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 12. studenog, naveli ste:

"Nadalje Vas sukladno članku 23. stavku 1. toč. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) obavještavamo da je informacija javno objavljena, link: http://www.mfin.hr/hr/registar.npf

Ističemo kako predmetni Registar nije objavljen u otvorenom obliku te da nije dostupan putem Portala otvorenih podataka."

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto trenutno nije moguce koristenjem web aplikacije za pretrazivanje registra.

U vasem odgovoru naveli ste da bi pisanje ovog popisa zahtijevalo "nerazmjeran utrošak vremena te financijskih sredstava" te vas molim da ovo
poduprite s cinjenicama ili kalkulacijskom iz koje je razmjerno da
vam objavljivanje otvorenog skupa podataka sukladno Vasim zakonskim odredbama oduzima previse
vremena ili sredstava.

Stoga vas molim dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Zelio bih samo napomenuti da su se mnoga tijela javne vlasti vec prilagodila Izmjeni ZPPI-ja 85/2015 te su uz web pretrazivanje na sojoj web aplikaciji omogucila i preuzimanje CSV datoteke koja omogucuje preuzimanje cijelog skupa podataka u datom trenutku.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MIROSLAV SCHLOSSBERG
e-mail: [ZPPI #770 email]

Služba za informiranje zaprimila je dana 12. studenoga 2015. godine zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija
_______________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #770 email]]
Poslano: 12. studeni 2015. 18:05
Prima: Informiranje
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka), odgovor i obavijest

Poštovani Informiranje,

ZA: Ministarstvo financija

Hvala vam na dostavi Rjesenja.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 25, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti
da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 12, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 12. studenog, naveli ste:

"Nadalje Vas sukladno članku 23. stavku 1. toč. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) obavještavamo da je informacija javno objavljena, link: http://www.mfin.hr/hr/registar.npf

Ističemo kako predmetni Registar nije objavljen u otvorenom obliku te da nije dostupan putem Portala otvorenih podataka."

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto trenutno nije moguce koristenjem web aplikacije za pretrazivanje registra.

U vasem odgovoru naveli ste da bi pisanje ovog popisa zahtijevalo "nerazmjeran utrošak vremena te financijskih sredstava" te vas molim da ovo
poduprite s cinjenicama ili kalkulacijskom iz koje je razmjerno da
vam objavljivanje otvorenog skupa podataka sukladno Vasim zakonskim odredbama oduzima previse
vremena ili sredstava.

Stoga vas molim dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Zelio bih samo napomenuti da su se mnoga tijela javne vlasti vec prilagodila Izmjeni ZPPI-ja 85/2015 te su uz web pretrazivanje na sojoj web aplikaciji omogucila i preuzimanje CSV datoteke koja omogucuje preuzimanje cijelog skupa podataka u datom trenutku.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove

Marina Mikulić Boss, Ministarstvo financija, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

Slijedom zahtjeva za ispravak ili dopunu informacijem u privitku Vam dostavljamo rješenje te informaciju.

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss
________________________________________
Od: Informiranje
Poslano: 13. studeni 2015. 9:27
Prima: Miroslav Schlossberg
Predmet: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka), odgovor i obavijest

MIROSLAV SCHLOSSBERG
e-mail: [ZPPI #770 email]

Služba za informiranje zaprimila je dana 12. studenoga 2015. godine zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija
_______________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #770 email]]
Poslano: 12. studeni 2015. 18:05
Prima: Informiranje
Predmet: Re: Zahtjev za pristup informacijama - Registar neprofitnih organizacija (otvaranje baze podataka), odgovor i obavijest

Poštovani Informiranje,

ZA: Ministarstvo financija

Hvala vam na dostavi Rjesenja.

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 25, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Registar neprofitnih organizacija. Također želio bih vas podsjetiti
da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva
za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 12, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 12. studenog, naveli ste:

"Nadalje Vas sukladno članku 23. stavku 1. toč. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) obavještavamo da je informacija javno objavljena, link: http://www.mfin.hr/hr/registar.npf

Ističemo kako predmetni Registar nije objavljen u otvorenom obliku te da nije dostupan putem Portala otvorenih podataka."

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u
obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, sto trenutno nije moguce koristenjem web aplikacije za pretrazivanje registra.

U vasem odgovoru naveli ste da bi pisanje ovog popisa zahtijevalo "nerazmjeran utrošak vremena te financijskih sredstava" te vas molim da ovo
poduprite s cinjenicama ili kalkulacijskom iz koje je razmjerno da
vam objavljivanje otvorenog skupa podataka sukladno Vasim zakonskim odredbama oduzima previse
vremena ili sredstava.

Stoga vas molim dostavu informacija kako je trazeno u obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu informacija, te link na portal data.gov.hr gdje je navedena informacija objavljena.

Zelio bih samo napomenuti da su se mnoga tijela javne vlasti vec prilagodila Izmjeni ZPPI-ja 85/2015 te su uz web pretrazivanje na sojoj web aplikaciji omogucila i preuzimanje CSV datoteke koja omogucuje preuzimanje cijelog skupa podataka u datom trenutku.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjereniku izjavljena zalba protiv rjesenja tijela na zahtjev za ponovnu uporabu / zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa UP/II-008-07/16-01/651
Urbroj 401-01/05-16-01
Zagreb, 22.12.2016.

Povjerenica za informiranje povodom zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu podnositelja od strane Ministarstva financija, donosi sljedece RJESENJE kojim se obustavlja postupak povodom zalbe od 10.11.2015.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Putem dopisa tijela javne vlasti klasa UP/I-032-01/15-01/09 urbroj 513-03-05-17-7 od 5. travnja 2017. dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiranje:

Klasa UP/II-008-07/15-01/569
Urbroj 401-01/05-16-4
Zagreb, 27.3.2017.

Povjerenica za informiranje povodom zalbe povodom dopisa Ministarstva financija i protiv rjesenja Ministarstva financija, donosi sljedece RJESENJE kojim se

1. Odbacuje zalba izjavljena protiv dopisa Ministarstva financija kao nedopustena.

2. Odbija se zalba izjavljena protiv rjesenja Ministarstva financija kao neosnovana.

Povjerenica nadalje objasnjava, Ministarstvo financija se dopisom klasa 032-01/15-01/97, urbroj 513-03-05-17-6 od 15.3.2017. ocitovalo kako ce programska kuca koaj odrzava aplikaicju Registar neprofitnih organizacija do kraja travnja 2017. godine prilagoditi postojecu aplikaciju za izvoz podataka na data.gov.hr, a nacin i rokovi istoga dogovoriti ce se nakon prilagodbe predmetne aplikacije.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Ostvaren je napredak Ministarstva financija - po žalbi korisnika Miroslava Schlossberga u vezi ponovne uporabe Registra neprofitnih organizacija
http://www.mfin.hr/hr/registar-npf

Za ulazak u Registar kliknuti ovdje https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Za preuzimanje podataka iz Registra neprofitnih organizacija u digitalnom obliku kliknuti ovdje http://www.mfin.hr/adminmax/docs/CSV.zip