Registar notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz država članica EU (otvaranje baze podataka)

Sonja Radočaj je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl. 3, st. 6 i st. 11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv i xls) registar notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz država članica EU koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Također bih Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih Vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Notifikacije dru tava za osiguranje i ili reosiguranje iz dr ava lanica EU.csv.txt

    293K Download View as HTML

  • Attachment

    Notifikacije dru tava za osiguranje i ili reosiguranje iz dr ava lanica EU.xlsx

    38K Download View as HTML

Poštovana gđa. Radočaj,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku se nalaze datoteke u csv i xlsx formatu registra notifikacija društava za osiguranje i-ili reosiguranje iz država članica na dan 15.10.2015.
Navedeni registar dostupan je i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznici:
http://www.hanfa.hr/registar/36/notifika...

Srdačan pozdrav.

Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA request email]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove