Registar stambene štedionice koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju (otvaranje baze podataka)

Kaja Pavlinić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Kaja Pavlinić

Za: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) registar stambenih štedionica, koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju, koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Također, željela bih Vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih Vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Kaja Pavlinić

Ksenija Veseli, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Registar stambenih tedionica koje imaju dozvolu za zastupanje u osigura....xlsx

    9K Download View as HTML

  • Attachment

    Registar stambenih tedionica koje imaju dozvolu za zastupanje u osigura....csv.txt

    0K Download View as HTML

Poštovana gđo Pavlinić,

U privitku se dostavljaju zatraženi podaci na današnji datum. Navedeni registar dostupan je i na internetskim stranicama Hanfe, i to na poveznici http://www.hanfa.hr/registar/12/zastupni....

Za svaku dodatnu informaciju, stojim Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav.
Ksenija Veseli

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga/Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za investicijska društva/Investment firms Division
Direkcija za licenciranje i pravnu podršku/Licensing and Legal Support Department
Viša savjetnica/Senior Adviser
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel/phone +385 1 6173 263
e-mail: [HANFA e-mail za zahtjeve]
www.hanfa.hr

prikazati citirane dijelove

Kaja Pavlinić

Poštovana,

Zahvaljujem Vam na Vašem odgovoru!

S poštovanjem,
Kaja Pavlinić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org