Rezultati analiza voda vodocrpilišta grada Zagreba za 2015./2016.

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Postovani,

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku - npr. xls/xlsx,
sve
rezultate ispitivanja vode koje je ovo tijelo javne vlasti (VIO)
samo provelo ili financirao od 1.1.2015. do dana zaprimanja ovog
zahtjeva.

Ukoliko se dostavlja u tabličnom obliku (Excel), neka svaki
ispitani uzorak
vode bude prikazan zasebno (novi redak) te navedite sve informacije
po kojima se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi
raspolažete (npr. datum uzorkovanja ili datum testiranja, lokacija
uzorkovanja, te svi ispitani parametri prikazani za svaki uzorak te
misljenje laboratorija - zadovoljava ili ne zadovoljava).

Molim dostavu na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Ana Glavan
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb


Attachment Internet Tablice ViO.ZIP.zip
716K Download

Attachment TablicaZagreb sije anj2017.docx
18K Download View as HTML

Attachment TablicaSamobor sije anj2017.docx
16K Download View as HTML

Attachment TablicaSamobor velja a2017.docx
16K Download View as HTML

Attachment TablicaZagreb velja a2017.docx
17K Download View as HTML

Attachment TablicaZagreb o ujak2017.docx
17K Download View as HTML

Attachment TablicaSamobor o ujak2017.docx
16K Download View as HTML


Poštovani,
Vezano uz Vaš zahtjev priloženo dostavljamo Tablice kvalitete vode za razdoblje siječanj 2015. - ožujak 2017. godine. Tablice kvalitete vode objavjuju se mjesečno na službenim stranicama našeg Društva, www.vio.hr.

S poštovanjem,
Ana Glavan
Službenik za informiranje
 
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6163 126
Fax: +385 1 6163 346
3Mail: [VIO e-mail za zahtjeve]
www.vio.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb može: