Rezultati analiza voda vodocrpilišta grada Zagreba za 2017./2018.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Poštovani,

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu - npr. xls/xlsx, sve rezultate ispitivanja vode koje je ovo tijelo javne vlasti (VIO) samo provelo ili financirao od 1.1.2017. do dana zaprimanja ovog zahtjeva.

Ukoliko se dostavlja u tabličnom obliku (Excel), neka svaki ispitani uzorak vode bude prikazan zasebno (novi redak) te navedite sve informacije po kojima se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati su kojima vi raspolažete, npr.:
- datum uzorkovanja odnosno datum testiranja,
- lokacija uzorkovanja,
- svi ispitani parametri prikazani za svaki uzorak,
- mišljenje laboratorija (zadovoljava ili ne zadovoljava).

Molim dostavu traženog na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Vio PPI, Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Zagreb i Samobor 2017.zip

    357K Download

  • Attachment

    Zagreb i Samobor 2018.zip

    356K Download

Poštovani,
Priloženo dostavljamo za traženi period Tablice kvalitete vode koje se javno objavljuju na službenim stranicama www.vio.hr mjesečnom dinamikom.

S poštovanjem,

Ana Glavan
Službenik za informiranje

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6163 126
Fax: +385 1 6429 124
Mail: [VIO e-mail za zahtjeve]
www.vio.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org