Rezultati analiza voda vodocrpilišta grada Zagreba za 2017./2018.

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Poštovani,

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu - npr. xls/xlsx, sve rezultate ispitivanja vode
koje je ovo tijelo javne vlasti (VIO) samo provelo ili financirao
od 1.1.2017. do dana zaprimanja ovog zahtjeva.

Ukoliko se dostavlja u tabličnom obliku (Excel), neka svaki
ispitani uzorak vode bude prikazan zasebno (novi redak) te navedite
sve informacije po kojima se prepoznaje kvaliteta vode a rezultati
su kojima vi raspolažete, npr.:
- datum uzorkovanja odnosno datum testiranja,
- lokacija uzorkovanja,
- svi ispitani parametri prikazani za svaki uzorak,
- mišljenje laboratorija (zadovoljava ili ne zadovoljava).

Molim dostavu traženog na ovu email adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Spojite s ovim

Od: Vio PPI
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb


Attachment Zagreb i Samobor 2017.zip
357K Download

Attachment Zagreb i Samobor 2018.zip
356K Download


Poštovani,
Priloženo dostavljamo za traženi period Tablice kvalitete vode koje se javno objavljuju na službenim stranicama www.vio.hr mjesečnom dinamikom.

S poštovanjem,

Ana Glavan
Službenik za informiranje

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 6163 126
Fax: +385 1 6429 124
Mail: [VIO e-mail za zahtjeve]
www.vio.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb može: