Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za vjetroelektrane ZD2P, ZD3P, Boraja II i Opor

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

- mišljenje/rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za:
1. Vjetroelektranu ZD2P za koju je 19. lipnja 2019. izdano rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu,
2. Vjetroelektranu ZD3P za koju je 19. lipnja 2019. izdano rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu
3. Vjetroelektranu Boraja II za koju je 4. srpnja 2019. izdano rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te
4. Vjetroelektranu Opor za koju je 10. srpnja 2019. izdano rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo dopis, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Službenik za informiranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
e-mail: [MZOIP e-mail za zahtjeve]
www.mzoe.hr

Razmislite o ispisu ove elektronske pošte, čuvajte prirodu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

prikazati citirane dijelove

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 17. srpnja 2019., na
sljedećem linku, zbog veličine dokumenta, Vam dostavljamo traženo:

 

[1]https://jumboiskon.tportal.hr/download/a...

 

Link za download dokumenta će biti aktivan sljedećih 10 dana.

 

S poštovanjem,

 

 

[2]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Službenik za informiranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

e-mail:    [3][MZOIP e-mail za zahtjeve]

[4]www.mzoe.hr

 

[5]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup Informacijama

Poštovana,

nastavno na vaš odgovor (KLASA: 008-01/19-01/128, URBROJ: 517-10-2-19-3) od 14. kolovoza 2019. molimo vas za dopunu informacije:

I.) Da li su za izmjene zahvata vjetrolektrana (za koje su u 2019. godini provedeni postupci prethodne ocjene za ekološku mrežu):

1. ZD2P,
2. ZD3P,
3. Boraja II i
4. Opor

provedeni postupci OPUO/PUO ili je na drugi način odlučeno o njihovoj prihvatljivosti za okoliš. Molimo vas da nam dostavite odluke kojima je odlučeno o prihvatljivosti ovih zahvata za okoliš.

Naime, u vašem odgovoru od 14. kolovoza 2019. dostavili ste nam:
1. rješenja o prethodnoj ocjeni (za ekološku mrežu) iz 2019. za ove izmjene zahvata (koja su javno dostupna na vašoj web-stranici),
2. rješenja PUO iz 2010. te 2014. za ranije verzije gore navedenih vjetroelektrana.
Iz vašeg odgovora nije jasno da li su ove izmjene zahvata ocijenjene s obzirom na njihov utjecaj na okoliš.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

7 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim Vam putem u
privitku dostavljamo traženo.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Službenik za informiranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

e-mail:    [2][MZOIP e-mail za zahtjeve]

[3]www.mzoe.hr

 

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

 

 

 

 

Za: Pristup Informacijama

Poštovana,

nastavno na vaš odgovor KLASA: 008-01/19-01/140, URBROJ: 517-10-2-19-2 od 24. rujna 2019. molimo vas za dopunu informacije za vjetroelektrane Opor i Boraju (za druge dvije vjetroelektrane ZD2P i ZD3P ste nam dostavili informacije koje smo tražili).

Naime, za VE Opor i Boraju dostavili ste nam mišljenja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom za raniju izmjenu zahvata iz 2017. godine dok smo mi tražili mišljenja vezano za izmjene zahvata VE Opor i VE Boraja iz 2019. godine.

Molimo vas da nam dostavite mišljenja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš za izmjene zahvata VE Opor i VE Boraja iz 2019. godine.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Pristup Informacijama,

5 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam zatraženu informaciju.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 149

e-mail: [2][e-mail adresa]; [3][e-mail adresa]  

[4]www.mzoe.hr

 

[5]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

 

Za: Pristup Informacijama

Poštovana gospođo Ljubaj,

hvala na dostavi zatraženih mišljenja.

S poštovanjem,
Udruga BIOM