Sanacija obalnog zida

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Županijska lučka uprava Dubrovnik trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Stanovnici Mokošice

Za: Županijska lučka uprava Dubrovnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1. Molimo na uvid dozvolu kojom je Županijska lučka uprava Dubrovnik investitoru izdala dopuštenje za izgradnju novog obalnog zida (riva) na dionici izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

2. Molimo na uvid dozvolu kojom je Županijska lučka uprava Dubrovnik investitoru izdala dopuštenje za sanaciju obalnog zida (riva) na dionici izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

3. Zahtjev investitora za sanaciju obalnog zida (riva) na dionici izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

S poštovanjem,

Stanovnici Mokošice