Sponzorski ugovori za predsjedanje Vijećem EU

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostave sljedeće informacije i/ili dokumente:
- Je li hrvatska vlada u sklopu predstojećeg rotirajućeg predsjedavanja Vijećem EU sklopila bilo kakav aranžman s bilo kojim kompanijama za besplatnu uporabu vozila, softvera, pića ili bilo kojeg drugog proizvoda?

Ako takvi sponzorski dogovori postoje, koje su tvrtke uključene, što će pružiti i pod kojim uvjetima?

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

GONG

Pisarnica Otprema, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

 

 

 

 

Poštovani,

 

     Dostavljamo Vam akt/e Vlade Republike Hrvatske.

 

Srdačan pozdrav,

 

                      Pisarnica   

    

 

      Vlada Republike Hrvatske

 

e-pošta:  [1][e-mail adresa]

              [2][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]

Pisarnica Otprema, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

 

 

Poštovani,

 

     Dostavljamo Vam akt/e Vlade Republike Hrvatske.

 

Srdačan pozdrav,

 

                      Pisarnica   

    

 

      Vlada Republike Hrvatske

 

e-pošta:  [1][e-mail adresa]

              [2][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]

Pisarnica Otprema, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 privitaka

 

 

Poštovani,

 

     Dostavljamo Vam akt/e Vlade Republike Hrvatske.

 

Srdačan pozdrav,

 

                      Pisarnica   

    

 

      Vlada Republike Hrvatske

 

e-pošta:  [1][e-mail adresa]

              [2][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]