Studija o mogućnosti proširenja kupališnih zona na teritoriju Grada Crikvenice, izradilo Sveučilište u Rijeci – Građevinski fakultet 2007.

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Grad Crikvenica

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas da mi dostavite u PDF formatu:
"Studija o mogućnosti proširenja kupališnih zona na teritoriju Grada Crikvenice",
izradilo Sveučilište u Rijeci – Građevinski fakultet 2007.

S poštovanjem,

Željko Smolčić