Ugovor Ministarstva gospodarstva i Komunikacijskog ureda Colić i Laco

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: GONG

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani/-e,

prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tražimo:

-ugovore i dokaze o izvršenju ugovora između Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta i Komunikacijskog ureda Colić i
Laco koji je bio angažiran na poslovima odnosa s javnošću o mjerama
koje provodi Ministarstvo sukladno Operativnom programu
konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment ugovor Ministarstva gospodarstva i Komunikacijskog ureda Coli i Laco.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host mail.imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host mx1.mingo.hr[195.29.195.168] said: 550 #5.1.0
Address rejected. (in reply to RCPT TO command)

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment Dostava informacija Ugovori izme u MINGPO a i ureda Coli i Laco.pdf
300K Download View as HTML

Attachment U 12 BV17.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment U 11 BV14.pdf
917K Download View as HTML

Attachment Izvje taj Ministarstvo gospodarstva.pdf
355K Download View as HTML


 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: