Slobodan Obradović

Za: Čistoća Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
Šećerana 23

martina, Čistoća Županja

Poštovani, 
pokusala sam odgovoriti putem ove poveznice
[ZPPI #7240 email] medjutim javlja mi da nije
ispravna mail adresa.
Iz toga razloga odgovaram direktno Vama.
Odgovor slijedi: 
Poštovani,
Iznos plaće direktora trgovačkog društva Čistoća Županja d.o.o. određen je
člankom 72.
Pravilnika o radu trgovačkog društva Čistoća Županja d.o.o. koji propisuje
kako se „Osnovna
plaća radnika za puno radno vrijeme i uobičajeni radni učinak na poslovima
radnog mjesta na
kojem radnik radi utvrđuje na način da se iznos osnovice plaće (2.775,00
kuna) pomnoži sa
pripadajućim koeficijentom grupe složenosti iz tarifnog razreda radnog
mjesta na kojeg je radnik
raspoređen temeljem sklopljenog ugovora o radu, te da se tako dobiveni
iznos poveća se za
svaku godinu radnog staža za 0,5%.“ Koeficijent složenosti posla za mjesto
direktora iznosi 6,77.
Prema članku 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 26.
travnja
2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih
podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o
zaštiti podataka) od
dana 27. travnja 2016. godine i Ispravku Uredbe (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća
od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
(Opća uredba o zaštiti
podataka) (SL L 119, 4.5.2016.) a koja je Zakonom o provedbi opće uredbe o
zaštiti podataka
(Narodne Novine 42/18) stupila na snagu 25.svibnja 2018. godine Ugovor o
radu direktora ne
smijem Vam dostaviti bez posebnoga odobrenja osobe s kojom je potpisan
Ugovor.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje:
Martina Knez, mag. iur. 
-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Slobodan Obradović <[ZPPI #7240 email]>
Datum: 10. 03. 2020. 11:26 (GMT+01:00)
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Čistoća Županja <[Čistoća Županja e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Ugovor o radu i iznos plaće
direktora
Za: Čistoća Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše
firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
Šećerana 23

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #7240 email]

Je li [Čistoća Županja e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Čistoća Županja? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org