Ugovor s Vodovodom i kanalizacijom Split

Pisani zahtjev podnositelja Mirta Bašelović za Grad Split

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Split trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Mirta Bašelović

Za: Grad Split

Poštovani,

Pišem zbog informiranja o postupcima koji se provode protiv
Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Split (u daljnjem tekstu ViK) radi
kršenja ugovornih obveza.
U Članku 8. Društvenog ugovora ViK-a jasno je nanačeno da je ViK
društvo "dužno trajno i nesmetano obavljati osnovnu djelatnost, a
povjerene objekte i uređaje održavati u stanju stalne funkcionalne
osposobljenosti, te poduzimati mjere za zaštitu okoliša. Za slučaj
suprotnog postupanja Skupština Društva dužna je odmah poduzeti
odgovarajuće interventne mjere, radi osiguranja redovnog i
zakonitog poslovanja."
Kao osnovna djelatnost društva navedene su komunalne djelatnosti,
među kojima i opskrba vodom u sustavu javnog vodovoda.

Opće je poznato da u proteklih godinu dana nakon svake kiše ViK
nije u mogućnosti isporučiti pitku vodu svojim krajnjim korisnicima
u Splitu i okolici, što je protivno tekstu ranije navedenog Članka
8 (trajno i nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti).

Kako je predsjednik Skupštine ViK-a član - punomoćnik Grada Splita,
zanima me koje su mjere, koje je Skupština dužna poduzeti, već
poduzete i kada građani Splita mogu očekivati ponovnu uspostavu
normalnog funcioniranja ViK-a.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,
Mirta Bašelović

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Split može: