Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Za: Grad Novalja
Poštovani,

odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 6.svibnja 2021.

Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Info Grad Novalja, Grad Novalja

Poštovani,

Ovim putem dostavljamo Vam odgovor na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama. U predmetnom postupku usluga je nabavljena izdavanjem narudžbenice te nije sklopljen ugovor. Sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) postupak jednostavne nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 kuna bez pdv-a, odnosno manje od 200.000,00 kn bez pdv-a za radove provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu po izboru naručitelja.

S poštovanjem,

Ivana Kurilić
Pročelnica upravnog odjela za poslove
Gradonačelnika i Gradskog vijeća

GRAD NOVALJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1
53291 Novalja
Tel: +385 53 662 270
Fax:+385 53 662 364

[e-mail adresa]
www.novalja.hr

prikazati citirane dijelove