Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Antea Zugan, Grad Novigrad

Poštovani,

vezano uz postavljeni Zahtjev za pristup informacijama, obavještavamo Vas da sa društvom Digital Media Group d.o.o. nije sklopljen ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem", već je po dostavljenoj ponudi izdana narudžbenica.

Ugodan dan i srdačan pozdrav,

Antea Zugan, mag.iur.
Samostalna upravna referentica za radne odnose i poslove opće uprave
Referente amministrativa autonoma per i rapporti di lavoro e gli affari amministrativi generali

Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti
Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali

Grad Novigrad – Cittanova
Veliki trg 1
52 466 Novigrad
Hrvatska
Tel: ++385(0)52 757 055, 757 446 (int 105)
Fax: ++385(0)52 758 260

prikazati citirane dijelove