Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"

Zahtjev je uspješan.

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Ivana Lakota,

1 privitaka

Poštovani,
u privitku dostavljam odgovor na vaš upit.
Za sve daljnje informacije, stojimo na raspolaganju.

Ivana Lakota, dipl. iur.
Službenica za informiranje
Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
T +385 51 829 495
F +385 51 821 137
E [1][Grad Čabar e-mail za zahtjeve]
W [2]www.cabar.hr

                                                                                  
sri, 21. tra 2021. u 12:32 Gong
<[3][ZPPI #8166 email]> napisao je:

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje
emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[4][ZPPI #8166 email]

Je li [5][Grad Čabar e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Čabar? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:
[6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:
[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:+[Grad Čabar e-mail za zahtjeve]
2. http://www.cabar.hr/
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[Grad Čabar e-mail za zahtjeve]
6. http://imamopravoznati.org/change_reques...
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...