Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:

- ugovor slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".

S poštovanjem,

Gong

Odogovor možete dostaviti i pisanim putem na adresu:
Udruga Gong
Valentina Vodnika 4, 10 000 Zagreb

Stevan Jeličić, Općina Ližnjan - Lisignano

1 privitaka

Poštovani!

Nastavno na Vaš upit od 21.04. 2021. godine o pravu pristupa informacijama:
- dostava ugovora slopljen s Digital Media Group d.o.o. za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem".- u elektronskom obliku,
dostavljam Vam kako slijedi:
- sken Ponude Digital Medie Group od 01.03.2021. godine;
- sken Naruđbenice br.21R0000036;
- sken Rn br.36/DMG1/211 Digital Medie Group

ponuda koja je dostavljena prihvaćena je sa naruđbenicom te se nije izradilo posebno pismeno ugovora,

lp

Službenik za informiranje
Stevan Jeličić, dipl.iur
Voditelj odsjeka za društ. djel.

OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO
Ližnjan 147
HR-52204 LIŽNJAN

Tel: (052) 578 564
Fax: (052) 578 002
e-pošta: [e-mail adresa]IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:
Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Općina Ližnjan-Lisignano ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:
The content of this message and any attachments contained in the message is intended exclusively for official purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have the need to use such information for official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction, display, transmission, distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this message is prohibited. Općina Ližnjan-Lisignano does not accept any responsibility for any damage arising from the use of this email or attachments. We recommend that you check this e-mail through your own security system.

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org