Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje ozljeda na radu

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se dostavi informacija:

podaci o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje ozljeda na radu (što uključuje priznate i nepriznate ozljede na radu), odnosno ukupan broj samo priznatih ozljeda na radu.

Molim Vas da podatke dostavite po godinama i mjesecima od 2011. godine do najnovijih na razini Republike Hrvatske, te po županijama.

Broj ozljeda na radu neka uključuje sljedeće podatke:
- djelatnost poslodavca
- županija (sjedište poslodavca)
- veličina poslovnog subjekta (broj zaposlenih)
- vrsta ugovora o radu (određeno, neodređeno)
- životna dob ozlijeđenog radnika
- spol ozlijeđenog
- državljanstvo ozlijeđenog
- osposobljenost za rad na siguran način (osposobljeni ili ne)
- korištena osobna zaštitna sredstva (da/ne)
- težina ozljede (lakša, teška, smrtna…)
- mjesto rada (lokacija)
- vrijeme nastanka ozljede
- mjesta u vezi rada (na putu, na službenom putu)
- način ozljeđivanja (pad, mehanički izvori, toplinski)
- vrsta ozljede (iščašenje, prijelom, opekline)
- ozlijeđeni dio tijela (ruka, noga, glava, prsti)
- broj dana provedenih na bolovanju zbog ozljede ili profesionalne bolesti
- s obzirom na materijalnu štetu
- po danima u tjednu ili datumu

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Za: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Poštovani,

ljubazno Vas molim potvrdu o primitku mog zahtjeva za pristup informacijama vezanog za ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje ozljeda na radu.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Gluhak Željka,

1 privitaka

Poštovana,

u prilogu Vam šaljem dopis sa odgovorom na Vaš upit.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje
Željka Gluhak, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je dostavilo odgovor kojim kazu da nemaju trazene podatke za 2015, no za 2011 - 2014 neke od trazenih podataka dostupni su na linku.

Link koji je naveden u skeniranom dokumentu je:
http://www.hzzzsr.hr/index.php/ozljede-n...

Na linku se nalazi godisnja analiza u PDF obliku. S obzirom da HZZZSR izradjuje ovu analizu, za ocekivati je da imaju te podatke i podatke u sirovom obliku (izvorni podaci koji su sluzili za izradu grafikona, tablicni podaci s brojevima).

Korisnik moze nadopuniti zahtjev (slanjem "zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija" kao odgovor na ovaj zahtjev) kojim se moze traziti dio informacija kojim raspolazu iz PDF-a da dostave u boljem obliku (npr tablicni, xls ili drugaciji oblik sa podacima bez grafikona, dakle izvorni podaci koji su sluzili za izradu tablica u PDF-u).

Za: Gluhak Željka

Poštovani,

u odgovoru na moj zahtjev za pristup informacijama ste dostavili link na stranicu na kojoj se nalazi godišnja analiza u PDF formatu. S obzirom da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izrađuje analizu objavljenju u spomenutoj PDF analizi, za pretpostaviti je da ovo tijelo javne vlasti podatke korištene u analizi ima i u sirovom obliku, odnosno u obliku podataka koji su služili za izradu grafikona i tablica.

Stoga Vas ovim putem molim da dostavite dio informacija, kojima raspolažete iz PDF-a, u drugom obliku (primjerice, tablični, xls ili drugi oblik s podacima bez grafikona, tj. izvorni podaci koji su korišteni za izradu tablica u PDF-u).

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Gluhak Željka,

1 privitaka

Poštovana,
u prilogu je dopis sa odgovorom na Vaš zahtjev.
S poštovanjem,

Službenica za informiranje
Željka Gluhak, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U posljednjem odgovoru tijelo je obavijestilo o internom ustupanju zahtjeva - tj. zahtjev je ustupljen drugom odjelu. Ovo ustupanje ne bi trebalo utjecati na promjenu roka za odgovor. Rok za odgovor na zahtjev za dopunu odnosno ispravak tece od dana kada su zaprimili taj zahtjev.

Za: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Poštovani,

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak vezan za pristup informacijama 'Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje ozljeda na radu'. Ovim putem Vas podsjećam da je rok za odgovor istekao te molim da rješite ovaj zahtjev za pristup informacijama.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/ukupa...

S poštovanjem,
Sonja Radočaj

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 30. lipnja 2016.

Vesna Polak, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb

4 privitaka

Poštovana,

 

Temeljem uputa Povjerenika za informiranje ponovno smo rješavali Vaš
zahtjev o pravu na pristup informacijama koji nam je ustupljen od strane
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U tom smislu dostavljamo Vam
tri dokumenta: 1. Dopis/odgovor na Vaš zahtjev i dopunu 2. Obavijest o
korištenju internetske stranice HZZZSR-a i 3. Rješenje o odbijanju
zahtjeva za dostavu podataka u „sirovom obliku“.

 

S poštovanjem,

Vesna Polak, dipl. iur.

 

[1]sig

 

References

Visible links

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Odgovorom na zahtjev saznali smo da je izvorni zahtjev tijelo koje ga je zaprimilo ustupilo drum tijelu (HZZZSR) te smo azurirali tijelo odgovorno za odgovor.

Vesna Polak, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gospođo Radočaj,

 

Pregledom moje dokumentacije ustanovila sam da sam, odgovarajući na dopunu
Vašeg zahtjeva o pravu na pristup informacijama, u Rješenju kojim je
odbijen Vaš zahtjev za dostavu podataka u „sirovom obliku“, u Uputi o
pravnom lijeku, pogriješila navodeći instituciju kojoj možete podnijeti
žalbu na rješenje u smislu da se žalba upućuje Povjereniku za
informiranje, a ne više Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja je
prenijela ovlasti na Povjerenika. Točna uputa glasi:

 

„Uputa o pravnom lijeku:

  Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana
primitka rješenja Povjereniku za informiranje, Jurišićeva 19/II, 10000
Zagreb.“

 

U skladu s navedenim rok za dostavu žalbe, u trajanju od 15 dana, počinje
teći od sutradan, utorak 24. siječnja 2017. godine.

 

Molim Vas da prihvatite moju ispriku.

 

S poštovanjem,

Vesna Polak

 

[1]sig

 

References

Visible links

Vesna Polak, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb

2 privitaka

Poštovana gospođo Radočaj,

U vezi moje obavijesti od 23. siječnja 2017. o pogrešnoj uputi o pravnom
lijeku na izdanom Rješenju kojim se odbija Vaša dopuna zahtjevu o pravu na
pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam ispravku navedenog
rješenja. Samim time se mijenja i početak trajanja roka za eventualnu
žalbu, koji započinje s današnjim danom, dakle, 25. siječnja 2017.

 

S poštovanjem,

Vesna Polak

[1]sig

 

 

 

References

Visible links