Ulaganje u poljoprivrdu

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Općina Borovo

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Općina Borovo
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Općina Borovo


Attachment Ulaganje u poljoprivredi Op ina Borovo.pdf
943K Download View as HTML


Poštovani u prilogu dostavljamo tražene podatke vezano za ulaganje u
poljoprivredu za Općinu Borovo.

Srdačan pozdrav

_______________________________________________________

Dana 04/02/2018 09:20, Ilija Tikvić je napisao(la):

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općina Borovo može: