Ulaganje u poljoprivredu

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Otok je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Grad Otok
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić