Ulaganje u poljoprivredu

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Grubišno Polje
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Zlatko Mađeruh, Grad Grubišno Polje

Poštovani,
Vezano za vaš upit dostavljam slijedeći odgovor:
Sredstva od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se isključivo koristiti (članak 44. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture, te za sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. –2020., a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave.
Sukladno tome Gradsko vijeće donosi godišnje Programe utroška sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koji su objavljeni za prošlu i ovu godinu u "Službenim glasnicima" Grada Grubišnoga Polja broj 04/17, 11/17 i 12/17 i uvid u koje možete vidjeti na: http://www.grubisnopolje.hr/hr/akti-grad...
Što se tiče popisa korisnika potpora Grad Grubišno Polje prošle godine donio je Program potpora u poljoprivredi za područje Grada Grubišnoga Polja, "Službeni glasnik" 1/17 po kome su tek od prošle godine dodjeljivane potpore korisnicima sa područja Grada Grubišnoga Polja. Odluke o dodijeljenim potporama možete vidjeti u "Službenim glasnicima" 6/17, 8/17, 9/17 (2 Odluke) i 10/17. Gore navedeni lik je i za ove glasnike.

lp,

GRAD GRUBIŠNO POLJE
Upravni odjel za gospodarstvo

Ivica Ahac - pročelnik
Tel: 043 448 201 | [broj mobitela] | Fax: 043 485 496
E mail: [e-mail adresa] | [e-mail adresa]
Web: www.grubisnopolje.hr

prikazati citirane dijelove