Ulaganje u stanogradnju

Zahtjev čeka na objašnjenje. Ako ste Ilija Tikvić, molimo prijavite se kako biste poslati dodatnu poruku kojom dopunjavate vaš zahtjev.

Za: Grad Daruvar
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Danijela Havranek, Grad Daruvar

Poštovani,
dana 04. veljače 2018. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pristup
informacijama vezan za sredstva od prodaje, kako navodite,  društvenih
stanova. 
Pozivajući se na članak 20. st. 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama, molim Vas da mi pojasnite pojam "društveni stanovi",
odnosno kakve stanove točno smatrate pod tim pojmom?
Unaprijed hvala na pojašnjenju.
Lijep pozdrav, 

--
Viša stručna suradnica za
društvene djelatnosti
Danijela Havranek, mag. polit.

Grad Daruvar
Trg kralja Tomislava 14
tel. 043/633-323
mob. 099/7368-619