Ulaganje u stanogradnju - skupni zahtjev

Poslano na 22 ustanove od Ilija Tikvić dana .
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Krk od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Krk Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio bi...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Ilok od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Ilok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio b...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Mali Lošinj od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Mali Lošinj Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Rijeka od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Rijeka Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Čazma od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Čazma Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Đakovo od strane Ilija Tikvić dana .

Odbijen.

Za: Grad Đakovo Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Otok od strane Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

Za: Grad Otok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio b...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Daruvar od strane Ilija Tikvić dana .

Čekamo objašnjenje.

Za: Grad Daruvar Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga moli...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Šibenik od strane Ilija Tikvić dana .

Djelomično uspješno.

Za: Grad Šibenik Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga moli...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Vinkovci od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Vinkovci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga mol...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Našice od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Našice Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Osijek od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Osijek Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Velika Gorica od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Velika Gorica Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom tog...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Slavonski Brod od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Slavonski Brod Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom to...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Županja od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Županja Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga moli...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Karlovac od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Karlovac Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga mol...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Makarska od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Makarska Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga mol...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Pula od strane Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

Za: Grad Pula Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio b...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Samobor od strane Ilija Tikvić dana .

Odbijen.

Za: Grad Samobor Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga moli...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev poslan Grad Vukovar od strane Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Za: Grad Vukovar Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga moli...