Ulaganje u stanogradnju

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Karlovac
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio bih Vas da mi dostavite Vaše planove i programe ulaganja tih sredstava tokom 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 godine kao i podatak kolika su ta sredstva za navedene godine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Maja Purgar Ivka, Grad Karlovac

2 privitaka

Poštovani,

u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjeva za pristup informacijama od
4. veljače 2018. godine.

S poštovanjem,

 

Maja Purgar Ivka dipl.pol.

GRAD KARLOVAC

viša stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada

Upravni odjel za opće poslove

Ivana Banjavčića 9

OIB:                  25654647153

office / ured :   +385  47 628 230, +385 98 347 139

email:                [1][Grad Karlovac e-mail za zahtjeve]

web :                 [2]www.karlovac.hr

[3]Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Karlovac_mail_potpis

 

References

Visible links
1. mailto:[Grad Karlovac e-mail za zahtjeve]
2. blocked::http://www.karlovac.hr/
http://www.karlovac.hr/