Upit o broju upisanih na visoka učilišta bez prethodno završenog odgovarajućeg školovanja

Marina Šimunić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zagrebu kao dio skupine poslane na 6 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marina Šimunić

Poštovani,

Javljam se vezano uz stavku 7 članka 77. u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u kojoj je
navedeno: "Iznimno, pod uvjetima koje propiše visoko učilište,
pojedini studij se može upisati i bez prethodno završenoga
odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja, ako je riječ o iznimno
darovitim osobama za koje se može očekivati da će i bez završenoga
prethodnog školovanja uspješno svladati studij." Zanima me koliko
je do sada osoba upisano na visoka učilišta bez prethodno
završenoga odgovarajućeg srednjoškolskog školovanja i po kojim se
kriterijima dodijeljuje taj status, te postoji li odgovarajuće
stručno tijelo koje to odobrava?

S poštovanjem,

Marina Šimunić

Luka Jurdana, Sveučilište u Zagrebu

Poštovana,

nastavno na Vaš upit, od Ureda za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu zaprimio sam sljedeći odgovor.

Preddiplomski i integrirani preddiplomski i diplomski studiji fakulteta/akademija Sveučilišta u Zagrebu upisuju se uz uvjet položene Državne mature odnosno završenog srednjoškolskog obrazovanja.

Na Muzičku akademiju iznimno se mogu upisati i kandidati bez završenog srednjeg obrazovanja, uz obvezu da ga završe do kraja preddiplomskog studija ili do upisa određene godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (trebalo bi provjeriti s Muzičkom akademijom ovaj rok). Takvim se kandidatima umjesto bodova za uspjeh iz srednje škole na ukupan zbroj bodova postignut na ispitima u postupku provjere dodaje 10% bodova. Na taj način nadoknađuje se razlika koja bi nastala uslijed izostanka bodova dobivenih iz srednjoškolskog uspjeha.

Broj upisanih prema ovom statusu ne postoji jer za izvješća o upisima Sveučilište u Zagrebu ne traži podatke o tim statusima.

Ukoliko Vas interesira studij na Muzičkoj akademiji, upit bi trebalo postaviti istoj, najbolje prodekanici za nastavu, red. prof. art. Marini Novak. Isto i za kriterije, odnosno samo tijelo koje na Muzičkoj akademiji obavlja procjenu izvrsnosti tj. darovitosti.

Detaljne informacije o uvjetima upisa na sve studije Sveučilišta u zagrebu nalaze se u objavljenim natječajima za upis.

Također, šaljem Vam link s web stranice Sveučilišta s popisom kontakata iz Ureda za studije i upravljanje kvalitetom:

http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveuci...

Srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana,

Luka Jurdana

Luka Jurdana, mag. iur.
Ured za akademske poslove
Sveučilište u Zagrebu
Trg maršala Tita 14
10 000 Zagreb
tel: 01/ 4564-230

prikazati citirane dijelove