Uporabna dozvola za VE Jelinek

Pisani zahtjev podnositelja Boris Božić za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Boris Božić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovano Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi Uporabna dozvola izdana prilikom puštanja u pogon VE
Jelinek (Splitsko-dalmatinska županija)

Nadalje, zanima me da li postoji neko drugo Rješenje o
prihvatljivsoti zahvata osim onog izdanog 9. siječnja 2009.

Ako Vam nisu dostupna zatražena informacije, molim da me uputite na
nadležno tijelo koje će moći odgovoriti na ovaj zahtjev.

S poštovanjem,

Boris Božić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment boris bo i 1.pdf
292K Download View as HTML

Attachment boris bo i 2.pdf
342K Download View as HTML


Poštovani,

 

U privitku vam dostavljamo dopise.

 

S poštovanjem

 

Irena Kiseljak

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: