Ured za upravljanje u hitnim situacijama - Sistematizacija

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Sistematizacija radnih mjesta Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, koji je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

S poštovanjem.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev navođenjem imena, prezimena i adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana, zahtjev se upućuje za Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Ul. Kneza Branimira 71, 10000, Zagreb.

Ana Cvetko
[email address]

Ljubazno molim odgovor na mail adresu radi ekonomičnosti.

S poštovanjem.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

potrebno je navesti Vaše ime i prezime te adresu.

Isto tako napominjemo da je temeljem zahjteva Ane Cvetko iz [osobni podaci uklonjeni], dana 22. siječnja 2020. otvoren spis temeljem istog zahjteva te da nadležni ured do danas u spis predmta nije dostavio traženu informaciju (sistematizaciju) te da je kod nadležnog ureda požureno postupanje .

S time u vezi molim očitovanje da li podnosite sada novi zahjtev u kojem tražite istu informaciju.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

radi se o istome zahtjevu te ovo nije novi zahtjev.

S poštovanjem,

82AC

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org