Ured za upravljanje u hitnim situacijama - Sistematizacija

Zahtjev za pristup informacijama od 82AC za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Sistematizacija radnih mjesta Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, koji je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

S poštovanjem.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev navođenjem imena, prezimena i adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana, zahtjev se upućuje za Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Ul. Kneza Branimira 71, 10000, Zagreb.

Ana Cvetko
[email address]

Ljubazno molim odgovor na mail adresu radi ekonomičnosti.

S poštovanjem.

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

potrebno je navesti Vaše ime i prezime te adresu.

Isto tako napominjemo da je temeljem zahjteva Ane Cvetko iz [osobni podaci uklonjeni], dana 22. siječnja 2020. otvoren spis temeljem istog zahjteva te da nadležni ured do danas u spis predmta nije dostavio traženu informaciju (sistematizaciju) te da je kod nadležnog ureda požureno postupanje .

S time u vezi molim očitovanje da li podnosite sada novi zahjtev u kojem tražite istu informaciju.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

radi se o istome zahtjevu te ovo nije novi zahtjev.

S poštovanjem,

82AC