Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Slunj

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Dragoslava Cindric, Grad Slunj

1 privitaka

  • Attachment

    ODLUKA O UPRAVLJNJU STJECANJU I OTU IAVANJU NEKRETNINA U VLASNI TVU GRADA.pdf

    4.8M Download View as HTML

Poštovani,
Slijedom Vašeg pitanja, dostavljamo Vam u privitku sken Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada Slunja (u kojoj su, između ostalog, utvrđena pravila za davanje u zakup javnih i drugih zemljišnih površina) te poveznicu na Odluku o nerazvrstanim cestama: http://www.slunj.hr/index.php/dokumenti-.... Na žalost, konkretne uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu nemamo, niti smo do sada izdavali Rješenje nekom uličnom zabavljaču.
U praksi nam se zainteresirani obraćaju zahtjevom za korištenjem neke javne površine ili ceste, u kojem se navede datum/i i vrijeme korištenja, način korištenja, potrebna površina i opis djelatnosti koju bi obavljali na toj površini. Temeljem tih podataka Grad Slunj donosi Rješenje kojim se odobrava ili ne odobrava korištenje te površine, uz naknadu ili bez naknade, a sve vodeći se odredbama gore navedenih Odluka te Odluke o komunalnom redu i drugih odluka, ovisno o vrsti i načinu obavljanja djelatnosti koja bi se provodila.

S poštovanjem,
Dragoslava Cindrić, službenik za informiranje

GRAD SLUNJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za društvene djelatnosti
Dragoslava Cindrić, voditelj Odsjeka
Trg dr. Franje Tuđmana 12,
47240 Slunj
mob: 00385 99 2600660
fax: 00385 47 777122
e-mail: [Grad Slunj e-mail za zahtjeve]
web: www.slunj.hr

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Za: Dragoslava Cindric

Poštovana,

hvala na dostavljenom odgovoru.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek