Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Otok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

opcina otok,

Poštovana, iz Vašeg Zahtjeva nije vidljivo da li informacije tražite od Grada Otoka ili
od Općine Otok/ Dalmacija.

S poštovanjem!
Općina Otok

prikazati citirane dijelove

Za: opcina otok

Poštovani,

trebam informaciju vezanu za grad Otok. Pri slanju sam odabrala grad međutim stigao mi je odgovor od općine. Jesam li poslala zahtjev na dobru adresu?

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

opcina otok,

Poštovani, zahtjev niste poslali na dobru adresu. Zahtjev proslijedite na slijedeću adresu:

[Grad Otok e-mail za zahtjeve].

S poštovanjem,

Općina Otok

prikazati citirane dijelove

Za: opcina otok

Poštovani,

ispričavam se na pogrešci, hvala na informaciji.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Gospođa LANA PODGORŠAK,

sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače od 13. lipnja 2016. godine, obavještavamo Vas da Grad Otok nema izričito propisane uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače, ali
Grad Otok postupa po Odluci o visini zakupnine javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja je donesena 1998. godine, a prema kojoj je u točki 3. propisano:
3. za postavljanje tržnih klupa, zabavnog parka, cirkusa, pokretnih radnji i sličnih objekata privremenog karaktera cijena zakupnine iznosi:
- do 15 dana ........................... 24 kune/m2,
- mjesečno ............................. 32 kune/m2

Stoga Vas pozivamo da dostavite zahtjev za korištenje javne površine u navedene svrhe uz točnu naznaku javne površine (površina izražena u m2) koju želite koristiti i vrijeme korištenja.

S poštovanjem,
Mirko Martinović

______________________________________________________________

prikazati citirane dijelove

Za: Grad Otok

Poštovani,

hvala na dostavljenom odgovoru, trenutno ne trebam konkretnu dozvolu, samo informaciju o procesu izdavanja.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

opcina otok,

 

 

From: JU RERA S.D. [mailto:info=[email address]] On Behalf
Of JU RERA S.D.
Sent: Wednesday, June 22, 2016 10:29 PM
To: [email address]
Subject: Natječaji EU, ministarstava i ostalih donatora

 

+-----------------------------------------------------------+
|Ako newsletter ne vidite dobro [1]pogledajte u pregledniku.|
|-----------------------------------------------------------|
+-----------------------------------------------------------+

 

Poštovani,

šaljemo Vam novoobjavljene natječaje i javne pozive ministarstava, EU i ostalih donatora. Ljubazno
Vas molimo da ovaj newsletter proslijedite svim subjektima koji prema Vašem mišljenju imaju interes
za prijavu.

Sve trenutno otvorene natječaje možete pronaći na našoj web stranici [2]www.rera.hr.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Natječaji

Redni Natječaj Ugovarateljno Rok Prihvatljivi Prihvatljiva ulaganja
broj tijelo podnošenja prijavitelji
Opći cilj ovog Natječaja je utjecati
na poboljšanje kvalitete života na
otocima.  Prihvatljive aktivnosti:
– poboljšanje/osnaživanje kvalitete
života otočnog stanovništva

unaprjeđenje/oživljavanje/promicanje
kulture i umjetnosti na otocima (u
svim dobnim skupinama)
– edukacija i stjecanje novih znanja
s naglaskom na tradicijskim, otočnim
autohtonim znanjima i vještinama
– osmišljavanje novih tipova usluga
prilagođenih stanovnicima otoka i
njihovim potrebama koji se vežu uz
[3]Natječaj za socijalnu skrb (brigu za starije i
prijavu projekata Ministarstvo nemoćne) i zdravstvo na otocima
udruga na otocima regionalnog 07.07.2016. – razvoj gospodarstva koje je
1. usmjerenih na razvoja i Udruge specifično za otočno područje
održivi razvoj fondova EU   (poljoprivreda, brodogradnja,
otoka turizam i dr.)
– poticanje ekologije i zaštitu mora

– poticanje/podizanje razine
svijesti i unaprjeđenje sportskih
aktivnosti svih žitelja otoka kao i
promicanje onih sportskih aktivnosti
koje su specifične za otoke.

Ukupan iznos raspoloživih sredstva
za projekte ovog Natječaja iznosi
300.000,00 HRK. Najviši ukupni iznos
koji se Prijavitelju za projekt može
odobriti putem ovog Natječaja je
iznos od 20.000,00 HRK, a najmanji
ukupni iznos koji se može tražiti je
10.000,00 HRK.
Predmet natječaja je dodjela
sredstava za korištenje obnovljivih
izvora energije.
Prihvatljivi materijalni troškovi za
sufinanciranje su:
– ulaganja u građenje i/ili
opremanje objekata za proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora za
[4]Natječaj za potrebe vlastitih proizvodnih pogona
provedbu podmjere korisnika s pripadajućom opremom i
4.1. “Potpora za infrastrukturom;
ulaganja u Agencija za – ulaganja u građenje i/ili
poljoprivredna plaćanja u Mala i opremanje objekata za prijem, obradu
gospodarstva” – poljoprivredi, srednja i skladištenje sirovina za
2. provedba ribarstvu i 06.10.2016. poduzeća, proizvodnju energije iz obnovljivih
operacije 4.1.3. ruralnom fizičke izvora s pripadajućom opremom i
“Korištenje razvoju osobe infrastrukturom;
obnovljivih – ulaganja u građenje i/ili
izvora energije” opremanje objekata za obradu,
  preradu, skladištenje, transport i
  primjenu izlaznih supstrata za
organsku gnojidbu na poljoprivrednim
površinama s pripadajućom opremom i
infrastrukturom. Ukupna sredstva
javne potpore iznose ukupno
9.500.000,00 EUR. Najniža vrijednost
javne potpore po projektu može
iznositi 5.000,00 EUR, a najviša
1.000.000,00 EUR.
Predmet natječaja je dodjela
sredstava za uspostavu i uređenje
poučnih staza, vidikovaca i ostale
[5]Natječaj za manje infrastrukture. Prihvatljiva
provedbu podmjere ulaganja su ulaganja u radove,
8.5. „Potpora za opremu, usluge i materijale potrebne
ulaganja u za:
poboljšanje – uspostavu, uređenje i održavanje
otpornosti i Agencija za Mala i staza, odmorišta, vidikovaca, stuba,
okolišne plaćanja u srednja ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih
vrijednosti poljoprivredi, poduzeća, i informativnih ploča i smjerokaza u
3. šumskih ribarstvu i 17.10.2016. udruge, šumi i na šumskom zemljištu,
ekosustava“ tipa ruralnom fizičke –izradu, dizajn i održavanje
operacije 8.5.2. razvoju osobe edukacijskih, informacijskih i
„Uspostava i     signalnih ploča.
uređenje poučnih Ukupna sredstva javne potpore iznose
staza, vidikovaca ukupno 2.500.000,00 HRK. Najniža
i ostale manje vrijednost javne potpore po projektu
infrastrukture“ je 5.000,00 EUR, a najviša
vrijednost je 100.000,00 EUR.
Intenzitet javne potpore po projektu
iznosi 100 posto od ukupnih
prihvatljivih troškova.
Predmet natječaja je modernizacija
tehnologija, strojeva, alata i
opreme u predindustrijskoj preradi
drva.
Prihvatljivi troškovi vezani su uz:
– kupnju novih i rabljenih strojeva,
alata, uređaja i opreme za
predindustrijsku preradu drva
(blanjalice, pile itd.)
– kupnju novih i rabljenih strojeva,
alata, uređaja i opreme za
[6]Natječaj za proizvodnju peleta i briketa
provedbu podmjere (briketirka, peletirka itd.)
8.6. – provedba – instalaciju i/ili kupnju
tipa operacije Agencija za 15.11.2016. informacijsko-komunikacijskih
8.6.2. plaćanja u (prijava Mala i tehnologija (kupnja opreme, kupnja
4. “Modernizacija poljoprivredi, počinje teći srednja ili razvoj računalnih programa,
tehnologija, ribarstvu i od poduzeća licence, u postupcima pridobivanja
strojeva, alata i ruralnom 15.07.2016.) drva i predindustrijske prerade drva
opreme u razvoju i
predindustrijskoj – izgradnju i rekonstrukciju
preradi drva” objekata te kupnju nove i rabljene
opreme za sušenje, parenje,
skladištenje i zaštitu drvnih
proizvoda i dr. (sušare, parionice,
silosi, skladišta za drvnu sječku,
utovarivači, atomizeri itd.).
Sredstva javne potpore iznose ukupno
30.000.000,00 HRK.
Najniža vrijednost javne potpore po
projektu je 10.000,00 EUR, a najviša
1.000.000,00 EUR. Intenzitet javne
potpore po projektu iznosi do 50%
ukupnih prihvatljivih troškova.

Radionice

Redni broj Datum Mjesto Naziv događaja Organizator
Microsoft inovacijski centar, [7]Student Case Study Grad Split, HUP, UHY
1. 04.-06.07.2016. FESB, Split Challenge Savjetovanje
 

Srdačan pozdrav,
Tereza Begović Gudelj Jozo Sarač
Viši savjetnik v.d. Ravnatelj
Domovinskog rata 2 Domovinskog rata 2
HR- 21000 Split HR- 21000 Split
Tel. +385 21 400292 T: +385 21 599 994
[8][email address] M: +385 99 2475 637
[9]www.rera.hr [10][email address]
[11]www.rera.hr
Sva prava pridržana © 2016, JU RERA S.D. za koordinaciju i
razvoj SDŽ.

Vi primate ovu obavijest jer ste pretplaćeni na bilten JU RERA
S.D.

Kontakt podaci:

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2

Split 21000

Croatia

[12]Add us to your address book

 

[13]Odjavi se sa liste   [14]Nadopuni postavke prijave

[15]Email Marketing Powered by MailChimp

References

Visible links
1. http://us9.campaign-archive2.com/?u=5a38...
2. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
3. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
4. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
5. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
6. http://rera.us9.list-manage2.com/track/c...
7. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
8. mailto:[email address]
9. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
10. mailto:[email address]
11. http://rera.us9.list-manage.com/track/cl...
12. http://rera.us9.list-manage.com/vcard?u=...
13. http://rera.us9.list-manage.com/unsubscr...
14. http://rera.us9.list-manage1.com/profile...
15. http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/...