Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Rab

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

2 privitaka

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Zahtjev za pristup informacijama Uvjeti za dobivanje dozvola za uli ne zabavlja e.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host imamopravoznati.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Grad Rab e-mail za zahtjeve]>: host grad-rab.com[178.218.165.228] said: 550 No
Such User Here" (in reply to RCPT TO command)

Grad Rab - Zvonko Puljar-Matić, Grad Rab

Poštovana,

Vezano uz Vaš zahtjev za informacijom o dokumentu koji propisuje uvjete za
dobivanje dozvole za ulične zabavljače u Gradu Rabu, obavještavamo Vas da
predmetnu problematiku uređuje Odluka o davanju javnih površina na
privremeno korištenje, objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske
županije broj 11. od 2010.) i to članak 25., koji regulira privremeno
korištenje javne površine.

S poštovanjem,

Zvonko Puljar-Matić

-----Izvorna poruka-----
From: Lana Podgoršek
Sent: Friday, June 10, 2016 7:30 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Rab
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za
ulične zabavljače

Za: Grad Rab

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1730 email]

Je li [Grad Rab e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Grad Rab? Ako da, molimo kontaktirajte
nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------