Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Velika Gorica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Maja Galac Lukenda, Grad Velika Gorica

Poštovana gđo Podgoršek,

Sukladno članku 20. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama Vaš
zahtjev se smatra nepotpunim jer ne sadrži Vašu adresu, broj telefona.
Sukladno zakonskim odredbama, molimo da traženo ispravite u roku 5 dana
inače ćemo postupiti sukladno članku 20. st. 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama.

S poštovanjem,

 

Maja Galac Lukenda, mag. iur.

Viši stručni suradnik za pravne poslove

 

GRAD VELIKA GORICA

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom

Trg kralja Tomislava 34

10410 VELIKA GORICA

Tel: 01/6269-927

 

 

 

From: Elizabeta Stipetić [mailto:[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]]
Sent: Sunday, June 12, 2016 11:22 PM
To: Maja Galac Lukenda
Subject: Fwd: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje
dozvola za ulične zabavljače

 

Poslano s mojeg iPhonea

Započni proslijeđenu poruku:

Od: Lana Podgoršek <[1][ZPPI #1695 email]>
Datum: 10. lipnja 2016. u 18:50:31 CEST
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Velika Gorica
<[2][Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola
za ulične zabavljače

    Za: Grad Velika Gorica

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
    dostavi informacija:

    Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
    za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

    Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
    posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
    zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
    osobne informacije prije dostave kopije).

    S poštovanjem,

    Lana Podgoršek

    -------------------------------------------------------------------

    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [3][ZPPI #1695 email]

    Je li [4][Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
    informacijama zahtjeve za Grad Velika Gorica? Ako da, molimo
    kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.

    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1695 email]
2. mailto:[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]
3. mailto:[ZPPI #1695 email]
4. mailto:[Grad Velika Gorica e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers

Za: Maja Galac Lukenda

Poštovana,

traženu dopunu podataka (adresu) sam poslala putem privatne e-mail adrese. Molim Vas odgovor na ovu adresu.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) članku 18. stavku 3. broj telefona nije potreban kako bi se zahtjev smatrao valjanim.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Maja Galac Lukenda, Grad Velika Gorica

Poštovana,
Udovaljajući Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, dajem odgovor kako slijedi:
Grad Velika Gorica nema pravnog akta kojim su propisani uvjeti za dobivanje dozvole za ulične zabavljače. Do sada Grad Velika Gorica nije imao upita za izdavanje rješenja za navedenu djelatnost.
S poštovanjem,

Maja Galac Lukenda, mag. iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove

GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom
Trg kralja Tomislava 34
10410 VELIKA GORICA
Tel: 01/6269-927

prikazati citirane dijelove