Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Križevci

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Ana Lukačić Lojen, Grad Križevci

5 privitaka

Poštovana,

 

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama obavještavamo Vas da
Odluka o komunalnom redu na području Grada Križevaca od članka 24. do
zaključno članka 27. regulira korištenje javnih površina u svrhu pokretnih
naprava, što bi se na odgovarajući način moglo primijeniti i na ulične
zabavljače. U prilogu Vam, stoga, dostavljamo Odluku o komunalnom redu,
Odluku o gradskim porezima te Obrazac zahtjeva za korištenje javne
površine.

 

Do sada još nismo imali zahtjeva za dobivanje dozvole za ulične zabavljače
te nije izdano rješenje.

 

S poštovanjem,

 

Ana Lukačić-Lojen, dipl.iur.

Pročelnica Stručne službe

Grad Križevci

I.Z.Dijankovečkog 12

48260 Križevci

www.krizevci.hr

tel. 048/628-920

mob. 091/1720-965

[1]90px-Krizevci_grb

 

 

Ana Lukačić-Lojen, dipl.iur.

Pročelnica Stručne službe

Grad Križevci

I.Z.Dijankovečkog 12

48260 Križevci

www.krizevci.hr

tel. 048/628-920

mob. 091/1720-965

 

 

prikazati citirane dijelove