Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Bernarda Grdić,

Poštovana,

Primili smo vaš zahtjev na koji ćete dobiti odgovor na vrijeme.

Srdačan pozdrav,

Službenica za informiranje

Bernarda Grdić

prikazati citirane dijelove

Bernarda Grdić,

Poštovana,

Grad Kutina nema posebnu odluku kojom bi se regulirala prava i obaveze tzv. "uličnih zabavljača" već je to regulirano Odlukom o komunalnom redu na području Grada Kutine ("S.N. br. 2/02" - čl.10, toč.2 i čl.11. ) kao i Odlukom o gradskim porezima (S.N.br. 9/10; 4/11; 4/14) i za korištenje javnih površina plaća se naknada za korištenje istih.

Sve ostale prijave i odobrenja koja su potrebna podnosi i ishodi tražitelj korištenja javne površine kod nadležne Policijske postaje.

S poštovanjem,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org