Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Grad Kutina

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Bernarda Grdić
Grad Kutina

Poštovana,

Primili smo vaš zahtjev na koji ćete dobiti odgovor na vrijeme.

Srdačan pozdrav,

Službenica za informiranje

Bernarda Grdić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Bernarda Grdić
Grad Kutina

Poštovana,

Grad Kutina nema posebnu odluku kojom bi se regulirala prava i obaveze tzv. "uličnih zabavljača" već je to regulirano Odlukom o komunalnom redu na području Grada Kutine ("S.N. br. 2/02" - čl.10, toč.2 i čl.11. ) kao i Odlukom o gradskim porezima (S.N.br. 9/10; 4/11; 4/14) i za korištenje javnih površina plaća se naknada za korištenje istih.

Sve ostale prijave i odobrenja koja su potrebna podnosi i ishodi tražitelj korištenja javne površine kod nadležne Policijske postaje.

S poštovanjem,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Kutina može: