Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Zahtjev je uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Bernarda Grdić, Grad Kutina

Poštovana,

Primili smo vaš zahtjev na koji ćete dobiti odgovor na vrijeme.

Srdačan pozdrav,

Službenica za informiranje

Bernarda Grdić

-----Original Message-----
From: Lana Podgoršek [mailto:[ZPPI #1761 email]]
Sent: Friday, June 10, 2016 6:51 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Kutina <[Grad Kutina e-mail za zahtjeve]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1761 email]

Je li [Grad Kutina e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Kutina? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Bernarda Grdić, Grad Kutina

Poštovana,

Grad Kutina nema posebnu odluku kojom bi se regulirala prava i obaveze tzv. "uličnih zabavljača" već je to regulirano Odlukom o komunalnom redu na području Grada Kutine ("S.N. br. 2/02" - čl.10, toč.2 i čl.11. ) kao i Odlukom o gradskim porezima (S.N.br. 9/10; 4/11; 4/14) i za korištenje javnih površina plaća se naknada za korištenje istih.

Sve ostale prijave i odobrenja koja su potrebna podnosi i ishodi tražitelj korištenja javne površine kod nadležne Policijske postaje.

S poštovanjem,

Stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
Bernarda Grdić, bacc.admin.publ.

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel: 044 692 012
Fax: 044 683 463
Gsm: 099 3999 514
Web: www.kutina.hr
-----Original Message-----
From: Lana Podgoršek [mailto:[ZPPI #1761 email]]
Sent: Friday, June 10, 2016 6:51 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Kutina <[Grad Kutina e-mail za zahtjeve]>
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Za: Grad Kutina

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1761 email]

Je li [Grad Kutina e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Kutina? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org