Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Grad Pazin

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Grad Pazin

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Zoran Sloković
Grad Pazin


Attachment Odluka postavljanje priv.objekata i reklama.pdf
1012K Download View as HTML

Attachment Odluka o porezima GP.pdf
312K Download View as HTML

Attachment Odluka o izmj.Odluke o porezima GP.pdf
418K Download View as HTML

Attachment Lana Podgor ek odgovor na upit.pdf
312K Download View as HTML


Poštovana gospođo Podgoršek,

 

 

u dopisu koji se nalazi u prilogu ovog emaila dostavljamo Vam zatražene
informacije. Ujedno u prilogu dostavljamo i Odluku o uvjetima i naknadama
za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta („Službene
novine Grada Pazina“, broj 31/09), te Odluku o porezima Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 34/13 i 17/15).

 

 

S poštovanjem,

 

 

Zoran Sloković

Službenik za informiranje

 

 

Grad Pazin

Ulica Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 Pazin

[1][e-mail adresa]

tel (+385 52) 624 208

fax (+385 52) 624 133

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Pazin može: