Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Berek, Berek

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Maja Jurić, Osnovna škola Berek, Berek

1 privitaka

Poštovani,

 

Sukladno traženju dostavljamo informacije:

 

 

 1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.

     1 Zakona)

    

       29.09.2017.

 

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

                       

        OSNOVNA ŠKOLA BEREK IMA OSAM ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA.

   

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća (čl. 137, st.

     3 Zakona)

    

        Predsjednica Vijeća roditelja Oš Berek – Željka Šoštarić

        Zamjenica predsjednice Vijeća roditelj OŠ Berek- Maja Lončarić

 

     4) Ime člana predsjedničkog vijeća izabran za predstavnika

     roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

 

        Predstavnica roditelja u ŠO – Maja Lončarić    

 

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

 

       29.09.2017.

    

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) – u privitku.

    

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole

     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

    

     Prijedloga roditeljskog vijeća u 2017./18. šk. godini nije bilo.

 

S poštovanjem!

 

 Za OŠ Berek – Maja Jurić