Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bršadin

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

OŠ Bršadin, Osnovna škola Bršadin

1 privitaka

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SERIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN

DUJE ZAHARIĆA 1

32222 BRŠADIN

KLASA: 053-03/17-02/15

URBROJ: 2196-125-03-17-2

Bršadin, 20. prosinca 2017.

 

                                                                                 
Igor Valentin

 

 

Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva u elektroničkoj formi, koji smo
zaprimili dana 11. prosinca 2017. godine, sukladno članku 20. st. 1 Zakona
o pravu na pristup informacijama („NN“, br. 25/13., 85/15.), dostavljamo
Vam tražene podatke za Osnovnu školu Bršadin, Bršadin.

 

1.      Vijeće roditelja Osnovne škole Bršadin, Bršadin, ustrojeno je 18.
rujna 2017. godine.

2.      Vijeće roditelja, čini deset članova.

3.      Vijeće roditelja za svog predsjednika imenovalo je gospodina
Nebojšu Kojića, a za zamjenicu gospođu Ljubicu Šević.

4.      Članovi Školskog odbora, biraju se na mandat od četiri godine, dok
se  članovi Vijeća roditelja biraju za školsku godinu, tako da je ispred
roditelja u Školskom odboru Osnovne škole Bršadin, imenovana gospođa
Biljana Živković.

5.      Vijeće roditelja je u ovoj Školskoj godini a do slanja ove
informacije, zasjedalo tri puta i to 18. rujna 2017., 5. prosinca 2017.
godine i 14. prosinca 2017. godine.

6.      Zapisnici sa navedene tri sjednice Vijeća roditelja, dostavljamo
Vam u prilogu.

7.      Nije bilo prijedloga Vijeća roditelja koje je razmatrala
ravnateljica škole.

 

S poštovanjem,

 

 

Službenik za informiranje:

Srđan Stanojević, dipl. iur.

 

prikazati citirane dijelove