Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Sent request to Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac again.

[email protected], Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

1 privitaka

Poštovani,
temeljem Vašeg zahtjeva zaprimljenog 11. prosinca 2017 i ispravka
zahtjeva, primljenog 13. prosinca 2017.,
izvješćujemo Vas da je u 2017./2018.:

    
     - Vijeće roditelja u OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
ustrojeno 28. rujna 2017.

     - Broj članova Vijeća roditelja je: 33

     - Predsjednica Vijeća roditelja je: Emilija Turičar, a zamjenica
predsjednice: Andrea Štimac

     - Za predstavnika roditelja u školskom odboru, izabran  je Goran
Knežević

     - Planom rada Vijeća roditelja planirane su četiri sjednice Vijeća
roditelja tijekom školske godine.

       Prva sjednica Vijeća roditelja održana je  28. rujna 2017.-
Zapisnik s prve sjednice, je u prilogu.

     - Iz preslike zapisnika vidljive su teme koje su razmatrali roditelji
i ravnateljica.

S poštovanjem, 

Martina Pavlić, prof.
ravnateljica OŠ J. J. Strossmayera, Đurđenovac
2017-12-12 21:59 GMT+01:00 Igor Valentin
<[1][ZPPI #5734 email]>:

     Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera,
     Đurđenovac

     Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
     2017/2018

     Poštovani,
     sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
     srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
     sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
     za tekuću školsku godinu 2017/2018:

     1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
     1 Zakona)

     2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

     3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
     (čl. 137, st. 3 Zakona)

     4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
     školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

     5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

     6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

     7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
     i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

     S poštovanjem,

     Igor Valentin

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #5734 email]

     Je li [3][Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac e-mail za zahtjeve] pogrešna
adresa
     za pristup informacijama zahtjeve za Osnovna škola Josipa Jurja
     Strossmayera, Đurđenovac? Ako da, molimo kontaktirajte nas
     koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #5734 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org