Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

GŠ Pavla Markovca,

1 privitaka

Glazbena škola Pavla Markovca
Zagreb, Trg žrtava fašizma 9
01/45 55 804
01/45 52 590

Poštovani,
Odgovaramo na vaš upit o Vijeću roditelja za tekuću školsku godinu 2017/2018:

Vijeće roditelja ustrojava se na početku školske godine.
Predstavnici Vijeća roditelja biraju se na roditeljskim sastancima na način da se iz svakog razreda bira po jedan predstavnik roditelja za tekuću školsku godinu.
Biranje predstavnika u Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018. održano je 20. rujna 2017.

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
• Ustrojavanje Vijeća roditelja Glazbene škole Pavla Markovca održano je 27. rujna 2017.

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
• Vijeće roditelja Glazbene škole Pavla Markovca broji 12 članova http://www.glazbena-skola-pavla-markovca...

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
• Ana-Paula Knapić Franković, predsjednica Vijeća roditelja Glazbene škole Pavla Markovca
• Dragan Radić, zamjenik predsjednice

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
• Ana-Paula Knapić Franković, predsjednica Vijeća roditelja , ujedno je i predstavnica roditelja u Školskom odboru
• Verificirana je na sjednici Školskog odbora održanoj 29. rujna 2017. na kojoj je izabrana za zamjenicu predsjednice Školskog odbora.

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
• 27. rujna 2017.

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
• Zapisnik sa sjednice Vijeće roditelja od 27. rujna 2017. (u privitku)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).
• Na navedenoj sjednici bilo je upita vezanih za organizaciju rada na početku godine, raspored sati i rad velikih ansambla, rad subotom i problem lokacija rada, plaćanje i nagrađivanje rada nastavnicima koji ostvaruju sati rada iznad propisanog plana. Na sva pitanja ravnatelj je dao obrazloženje koje je Vijeće roditelja prihvatilo.

Službenik za pravo na pristup informacijama
Mirjana Jurković, tajnica

Za: Tijelo javne vlasti – Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6098 email]

Je li [Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Glazbena škola Pavla Markovca, Zagreb?
Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------