Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Gospodarska škola, Čakovec je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Tijelo javne vlasti – Gospodarska škola, Čakovec

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Gospodarska škola Čakovec,

Poštovani g. Valentin,

šaljem Vam tražene podatke kako slijedi:

1) Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018. ustrojeno je na 1. sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 28. rujna 2017. godine.
2) Gospodarska škola broji 25 članova u Vijeću roditelja.
3) Predsjednica Vijeća roditelja je Nataša Hajdinjak, dipl. uč., a zamjenica predsjednice Vijeća roditelja je Karmen Novoselec.
4) Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Nataša Hajdinjak, dipl. uč.
5) Vijeće roditelja održalo je jednu sjednicu – 28. rujna 2017. godine
7) Na 1. sjednici Vijeća roditelja nije bilo prijedloga roditeljskog vijeća.

S poštovanjem.

Tajnica,
Željka Posavec Mičić, dipl. iur.

Gospodarska škola
Čakovec, Vladimira Nazora 38
tel./fax: 040/395-302, 040/395-276
http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr/
e-mail: [Gospodarska škola, Čakovec e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Gospodarska škola Čakovec,

Poštovani g. Valentin,

šaljem Vam tražene podatke kako slijedi:

1) Vijeće roditelja za školsku godinu 2017./2018. ustrojeno je na 1. sjednici Vijeća roditelja održanoj dana 28. rujna 2017. godine.
2) Gospodarska škola broji 25 članova u Vijeću roditelja.
3) Predsjednica Vijeća roditelja je Nataša Hajdinjak, dipl. uč., a zamjenica predsjednice Vijeća roditelja je Karmen Novoselec.
4) Predstavnik roditelja u Školskom odboru je Nataša Hajdinjak, dipl. uč.
5) Vijeće roditelja održalo je jednu sjednicu – 28. rujna 2017. godine
7) Na 1. sjednici Vijeća roditelja nije bilo prijedloga roditeljskog vijeća.

S poštovanjem.

Tajnica,
Željka Posavec Mičić, dipl. iur.

Gospodarska škola
Čakovec, Vladimira Nazora 38
tel./fax: 040/395-302, 040/395-276
http://www.ss-gospodarska-ck.skole.hr/
e-mail: [Gospodarska škola, Čakovec e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Za: Gospodarska škola, Čakovec

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom - dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Gospodarska škola, Čakovec

2 privitaka

This is the mail system at host ls247.t-com.hr.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-mail adresa]>: host pop-b3.t-com.hr[195.29.150.229] said: 552 4.2.2
<[e-mail adresa]>: Mailbox full -- Quota exceeded (in reply to end of
DATA command)