Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Zahtjev je uspješan.

Za: Tijelo javne vlasti – Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu) za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja (čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Graditeljsko-geodetska tehnička škola,

1 privitaka

GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, MATICE HRVATSKE 11

U Splitu, 20. 12. 2017. god.

Poštovani!

 

28. rujna 2017. god. ustrojeno je Vijeće roditelja Graditeljsko-geodetske
tehničke škole, Split za školsku godinu 2017./2018.

Vijeće roditelja broji 20 članova.

Predsjednik Vijeća roditelja je gosp. Ivan Vukadin a njegov zamjenik gosp.
Ivo Zekan.

Predstavnik roditelja u Školskom odboru je gosp. Ivo Zekan.

Vijeće roditelja je u školskoj godini 2017./2018. održalo jednu sjednicu
dana 28. rujna 2017. god.

U privitku Vam dostavljamo zapisnik sa sjednice.

Vijeće roditelja do sada nije imalo nikakvih prijedloga prema ravnatelju
škole.

 

S poštovanjem,

 

Filip Relja