Zakupci javnih površina

bojana07 je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Hvar

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Hvar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovani, zanima me tko su zakupci javnih površina grada Hvara za 2016.godinu. Imena obrta i firmi koje su na natječajima dobile pravo zakupa javne površine (štandovi, kiosci). Hvala i lp

S poštovanjem,

Bojana Manestar

Nela Rakić Paduan, Grad Hvar

2 privitaka

Poštovana,

Sukladno Vašem zahtjevu, u prilogu dostavljam traženo.

 

S poštovanjem,

 

Nela Rakić Paduan, dipl.iur.