Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Julija Vojković molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Zapisnik javne rasprave za odobrenje eksploatacijskog polja Oblik , Općina Šolta

Čekamo da Julija Vojković pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Za: Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Split

Poštovani, zanima nas zapisnik u cijelosti Javne rasprave Klasa: UP-I-310-01/07-01/13
Urbroj: 2181-01-01-07-3-AV od 9. XI. 2007. (3261) koji je održan s vaše strane
S poštovanjem,

Julija Vojković

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Split

1 privitaka

2 privitaka

S poštovanjem,

 

[1]Opis: cid:[email protected]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Janković, Damir,

3 privitaka

Poštovani

 

dostavljam Vam Rješenje o odbacivanju zahtjeva na pravo na pristup
informacijama korisnika Julije Vojković.

 

Molim da potvrdite primitak ove elektroničke pošte.

 

 

S poštovanjem,

Damir Janković

 

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog
razvoja

Damir Janković

Viši stručni savjetnik

 

Radnička cesta 80, 21/14

10 000 Zagreb

Tel. + 385 1 4866-151

e-mail: [2][e-mail adresa]

 

  [3]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Julija Vojković molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org