Dostava zapisnika javne rasprave za odobrenje eksploatacijskog polja Oblik

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Molim vas dostavu:

Zapisnik javne rasprave za odobrenje eksploatacijskog polja Oblik, Općina Šolta
Klasa: UP-I-310-01/07-01/13
Urbroj: 2181-01-01-07-3-AV
od 9. studenog. 2007. (3261)

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Adresa:
Napominjem da u skladu s uputom Povjerenika za informiranje, adresa nije potrebna kada trazenu informaciju dostavljate elektonskim putem. Više o tome na linku https://imamopravoznati.org/help/officer...

Pristup Informacijama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

5 privitaka

Poštovani gosp. Schlossberg, 

 

temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), a nastavno na
Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja zatražili Zapisnik javne rasprave za
odobrenje eksploatacijskog polja Oblik, Općina Šolta, Klasa:
UP-I-310-01/07-01/13, Urbroj: 2181-01-01-07-3-AV od 9. studenog. 2007.
(3261), ovim putem u privitku Vas dostavljamo traženo.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected]

Josip Kovilić

Službenik za informiranje
Radnička cesta 80/22

10000 Zagreb

 

[2]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

 

References

Visible links