Zdravstvena skrb - broj kreveta

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb kao dio skupine poslane na 60 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Specijalna bolnica za plućne bolesti

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom (Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Jasna Porić, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb

Poštovani,

Sukladno prema vašem zahtjevu poslanom putem maila od dana
14.04.2016.godine u zakonskom roku a temeljem Zakona o pravu na pristup
informacijama daje se slijedeći odgovor:

1.Specijalna bolnica za plućne bolesti ima 100 bolničkih postelja, dok
triažne postelje nema budući nema objedinjeni hitni prijem 

2.Broj zaposlenih doktora med. je 21 i rade puno radno vrijeme. Broj
medicinski sestara zaposlenih u Bolnici je 62 i rade puno radno vrijeme.
Dvije med.sestre/tehničari rade u Bolnici temeljem Ugovora o stručnom
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa-(posebno propisana kategorija
zapošljavanja)  

U Zagrebu, 28.travnja 2016.g.

Specijalna bolnica za plućne bolest

Voditeljica službe za pravne i kadrovske poslove
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockfellerova 3
HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: [Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]

Dana 2016-04-14 22:50, Miroslav Schlossberg je napisao(la):

Za: Specijalna bolnica za plućne bolesti

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim vas
dostavite:

- informaciju o broju bolnickih kreveta i broju triaznih kreveta u
ustanovi navedenu u Naslovu
- informaciju o broju doktora i ekvivalenta koji rade puno radno
vrijeme te broju medicinskih sestara i ekvivalenta koji rade puno
radno vrijeme u ustanovi navedenu u Naslovu

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da po primitku ovog zahtjeva vasim odgovorom
(Reply) potvrdite primitak.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[1][ZPPI #1136 email]

Je li [2][Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Specijalna bolnica za plućne bolesti? Ako
da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
[3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
[4]http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

 

--
Voditeljica službe za pravne i kadrovske poslove
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockfellerova 3
HR - 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: [Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1136 email]
2. mailto:[Specijalna bolnica za plućne bolesti e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers