Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Dom zdravlja Valpovo

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Dom zdravlja Valpovo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Dunja Jelinić - DZ OBŽ, Dom zdravlja Valpovo

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima raspolaže od pravnog prethodnika, slobodan Vas je izvijestiti sljedeće.

Dom zdravlja Valpovo nije zaprimao žalbe/pritužbe na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020., te posljedično tome, nije bilo radnika koji su dobili opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijenata niti su podatci o žalbama prosljeđivani višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Ministarstvu zdravstva.

S poštovanjem,
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

Dunja Jelinić, dipl.iur.
viši stručni savjetnik
------------------------------------------------------
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: +385 31 225 337
mob. : +385 98 480 752
e-mail: [Dom zdravlja Valpovo e-mail za zahtjeve]
www.dzo.hr

prikazati citirane dijelove

Dunja Jelinić - DZ OBŽ, Dom zdravlja Valpovo

1 privitaka

Poštovani,

sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao
pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima raspolaže od
pravnog prethodnika, slobodan Vas je izvijestiti sljedeće.

 

Dom zdravlja Valpovo nije zaprimao žalbe/pritužbe na seksističko ponašanje
liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili
napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve
bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010.
do prosinca 2020., te posljedično tome, nije bilo radnika koji su dobili
opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja
kolega ili pacijenata niti su podatci o žalbama prosljeđivani višoj
instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Ministarstvu
zdravstva.

 

S poštovanjem,

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

 

 

[1]cid:[email protected] Dunja Jelinić, dipl.iur.
viši stručni savjetnik
------------------------------------------------------
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: +385 31 225 337
mob. : +385 98 480 752
e-mail: [2][Dom zdravlja Valpovo e-mail za zahtjeve]
[3]www.dzo.hr

 

 

References

Visible links
1. http://www.dzo.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. file:///tmp/www.dzo.hr

Dunja Jelinić - DZ OBŽ, Dom zdravlja Valpovo

1 privitaka

Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske
županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima
raspolaže od pravnog prethodnika, slobodan Vas je izvijestiti sljedeće.

 

Dom zdravlja Valpovo nije zaprimao žalbe/pritužbe na seksističko ponašanje
liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili
napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve
bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010.
do prosinca 2020., te posljedično tome, nije bilo radnika koji su dobili
opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja
kolega ili pacijenata niti su podatci o žalbama prosljeđivani višoj
instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Ministarstvu
zdravstva.

 

S poštovanjem,

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

 

 

[1]cid:[email protected] Dunja Jelinić, dipl.iur.
viši stručni savjetnik
------------------------------------------------------
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: +385 31 225 337
mob. : +385 98 480 752
e-mail: [2][Dom zdravlja Valpovo e-mail za zahtjeve]
[3]www.dzo.hr

 

 

References

Visible links
1. http://www.dzo.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. file:///tmp/www.dzo.hr

Dunja Jelinić - DZ OBŽ, Dom zdravlja Valpovo

Poštovani,
sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima raspolaže od pravnog prethodnika, slobodan Vas je izvijestiti sljedeće.

Dom zdravlja Valpovo nije zaprimao žalbe/pritužbe na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020., te posljedično tome, nije bilo radnika koji su dobili opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijenata niti su podatci o žalbama prosljeđivani višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Ministarstvu zdravstva.

S poštovanjem,
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

Dunja Jelinić, dipl.iur.
viši stručni savjetnik
------------------------------------------------------
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: +385 31 225 337
mob. : +385 98 480 752
e-mail: [Dom zdravlja Valpovo e-mail za zahtjeve]
www.dzo.hr

prikazati citirane dijelove

Dunja Jelinić - DZ OBŽ, Dom zdravlja Valpovo

1 privitaka

Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske
županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima
raspolaže od pravnog prethodnika, slobodan Vas je izvijestiti sljedeće.

 

Dom zdravlja Valpovo nije zaprimao žalbe/pritužbe na seksističko ponašanje
liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili
napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve
bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010.
do prosinca 2020., te posljedično tome, nije bilo radnika koji su dobili
opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja
kolega ili pacijenata niti su podatci o žalbama prosljeđivani višoj
instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Ministarstvu
zdravstva.

 

S poštovanjem,

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije

 

 

[1]cid:[email protected] Dunja Jelinić, dipl.iur.
viši stručni savjetnik
------------------------------------------------------
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
tel: +385 31 225 337
mob. : +385 98 480 752
e-mail: [2][Dom zdravlja Valpovo e-mail za zahtjeve]
[3]www.dzo.hr

 

 

References

Visible links
1. http://www.dzo.hr/
2. mailto:[e-mail adresa]
3. file:///tmp/www.dzo.hr