Poštovani, Sukladno korespondenciji, pojašnjavamo kako su predmetni javno dostupni na službenom web-u JU NP Plitvička jezera poveznicom kako slijedi:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?