Objava informacija sa sjednica Općinskgo vijeća na internetskim stranicama Vijeća

Zahtjev za pristup informacijama od Slobodan Obradović za Općina Babina Greda

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Slobodan Obradović

Za: Općina Babina Greda
Poštovani,
1. Objavljujte li na službenim stranicama Općine pozive s materijalima za sjednice općinskog vijeća? (molim da stavite link na materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Općine audio/video snimke s održanih sjednica općinskg vijeća? (molim da stavite link na snimke).
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja, [osobni podaci uklonjeni]
032 840 239
098 1989 150

Poštovani,
niže su navedeni traženi linkovi.
- [1]http://babinagreda.hr/opcinsko-vijece/
- [2]http://babinagreda.hr/akti-opcinskog-vij...
- [3]http://babinagreda.hr/zapisnici-opcinsko...
Sa sjednica Općinskog vijeća Općine Babina Greda ne prave se audio i video
zapisi.
s poštovanjem
Službenik za ostvarivanje prava na pristup informacijama:
Boris Bauković, mag.oec.
Dana 17. lipnja 2018. u 11:30 Slobodan Obradović
<[4][ZPPI #6514 email]> je napisao/la:

     Za: Općina Babina Greda
     Poštovani,
     1. Objavljujte li na službenim stranicama Općine pozive s
     materijalima za sjednice općinskog vijeća? (molim da stavite link
     na materijale).
     2. Objavljujte li na službenim stranicama Općine audio/video snimke
     s održanih sjednica općinskg vijeća? (molim da stavite link na
     snimke).
     S poštovanjem,
     Slobodan Obradović
     [cenzurirana osobna adresa]
     032 840 239
     098 1989 150

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [5][ZPPI #6514 email]

     Je li [6][Općina Babina Greda e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Općina Babina Greda? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [7]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [8]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [9]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://babinagreda.hr/opcinsko-vijece/
2. http://babinagreda.hr/akti-opcinskog-vij...
3. http://babinagreda.hr/zapisnici-opcinsko...
4. mailto:[ZPPI #6514 email]
5. mailto:[e-mail adresa]
6. mailto:[Općina Babina Greda e-mail za zahtjeve]
7. http://imamopravoznati.org/change_reques...
8. http://imamopravoznati.org/help/officers
9. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...